Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Ξενάγηση στο εργοστάσιο

index_hd_ico

Ένας γνωστός πάροχος ειδικών λύσεων συγκόλλησης που ενσωματώνει την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τις πωλήσεις συγκολλητικών ουσιών.

factory (4)
factory (10)
factory (7)
factory (8)
factory (3)
factory (9)

Ελεγχος ποιότητας

index_hd_ico

Καθιερώστε τέλεια μέσα δοκιμής προϊόντων για να φτάσουν τα προϊόντα στο διεθνές προηγμένο επίπεδο.

factory (2)
factory (14)
factory (13)
factory (1)
factory (15)
faxtory

Πρώτη Γραμμή Παραγωγής

index_hd_ico

Εμφάνιση διαδικασίας παραγωγής

first line (2)
first line (1)
first line (3)

Δεύτερη Γραμμή Παραγωγής

index_hd_ico

Εμφάνιση διαδικασίας παραγωγής

Third (3)
Third (2)
Third (1)

Τρίτη Γραμμή Παραγωγής

index_hd_ico

Εμφάνιση διαδικασίας παραγωγής

Second (3)
Second (2)
Second (1)